Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Mapa dojazdu - Niedziałkowskiego 1

Dyrekcja
Stanowisko:
Państwowa Szkoła Muzyczna I i II st. im. Stanisława Moniuszki w Zabrzu (Siedziba szkoły w remoncie)
Adres:
Reymonta 7a
Zabrze
śląskie
41-800
Telefon:
32 271 46 79
Telefon komórkowy:
psmzabrze@psmzabrze.edu.pl
Wyślij e-mail
(opcjonalnie)
Dodatkowe informacje:

UWAGA! 
ADMINISTRACJA SZKOŁY NA CZAS REMONTU SIEDZIBY PRZENIESIONA ZOSTAŁA NA ULICĘ NIEDZIAŁKOWSKIEGO 1 /I PIĘTRO/ 
SEKRETARIAT CZYNNY: PONIEDZIAŁEK-CZWARTEK  
8.00 - 18.00 PIĄTEK 8.00 - 16.00

 

Klauzula informacyjna (RODO)

Zgodnie z art. 12, 13 i 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem jest Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Stanisława Monuiszki w Zabrzu;
 2. Wyznaczono inspektora ochrony danych, z którym można się kontaktować poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji statutowych zadań szkoły wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
 4. Odbiorcą danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora oraz instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa (np.: organom administracji, sądom) i innym podmiotom, w zakresie, w jakim są one uprawnione do ich otrzymywania na podstawie przepisów prawa;
 5. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217, ze zm.) i przepisami wykonawczymi do ustawy;
 6. Osoby, których dane dotyczą, mają prawo do:
  a) dostępu do swoich danych osobowych
  b) żądania sprostowania danych, które są nieprawidłowe
  c) żądania usunięcia danych, gdy:
     –  dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane
     – dane przetwarzane są niezgodnie z prawem
  d) żądania ograniczenia przetwarzania, gdy:
     – osoby te kwestionują prawidłowość danych
     – przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoby te sprzeciwiają się usunięciu danych
     – Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobom, których dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń
  e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych osoby dotyczącej narusza przepisy RODO;
 8. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a konsekwencją niepodania danych osobowych spowoduje uniemożliwienie dopełnienia obowiązku szkolnego dziecka oraz niewypełnienie innych statutowych zadań szkoły;
 9. Podane dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, oraz nie będą profilowane.