Zasady rekrutacji do pierwszej klasy szkoły muzycznej I stopnia w PSM I i II st. im. St. Moniuszki w Zabrzu 
Badanie przydatności: 
8,9,10,11 maja 2018r. 
28 maja 2018 r. 

Zasady rekrutacji do pierwszej klasy szkoły muzycznej II stopnia w PSM I i II st. im. St. Moniuszki w Zabrzu
Egzaminy wstępne: 

8,9,10,11 maja 2018r. 

28 maja 2018 r.