Kalendarz roku szkolnego 2018/2019 Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st.

im. St. Moniuszki w Zabrzu

 

3 września 2018 r. – rozpoczęcie roku szkolnego
14 października 2018 r. – Dzień Edukacji Narodowej
19 – 20 października 2018 r. – Zabrzańskie Warsztaty Akordeonowe
październik/listopad 2018 r. – przesłuchania wewnątrzszkolne do przesłuchań CEA
31 października 2018 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
2 listopada 2018 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
listopad 2018 r. – Wieczornica „Niepodległej” w 100.rocznicę uzyskania niepodległości
23 – 31 grudnia 2018 r. – zimowa przerwa świąteczna
7-18 stycznia 2019 r. – przesłuchania półroczne
22 stycznia 2019 r. – konferencja klasyfikacyjna
23 – 24 stycznia 2019 r. – wywiadówki
25 stycznia 2019 r. – zakończenie I semestru
11 – 24 lutego 2019 r. – ferie zimowe
6 kwietnia 2019 r. – Dzień otwarty szkoły
18 – 23 kwietnia 2019 r. – wiosenna przerwa świąteczna
26 kwietnia 2019 r. – Koncert doroczny
26 kwietnia 2019 r. – zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych szkoły muzycznej II stopnia
29 kwietnia 2019 r. – konferencja klasyfikacyjna klas programowo najwyższych szkoły muzycznej II stopnia
2 maja 2019 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
6 – 7 maja 2019 r. – dzień wolny od zajęć dydaktycznych
24 maja 2019 r. – Uroczyste rozdanie Dyplomów PSM II st.
27 maja – 7 czerwca 2019 r. – przesłuchania i egzaminy końcoworoczne
12 czerwca 2019 r. – konferencja klasyfikacyjna
21 czerwca 2019 r. – zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych
22 czerwca – 31 sierpnia 2019 r. – wakacje