KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2020/2021

Aktualizacja (Covid-19)

 

  • 1 września 2020 r. - Rozpoczęcie roku szkolnego

  • 23 – 31 grudnia 2020 r. - Zimowa przerwa świąteczna

  • 4 – 15 stycznia 2021 r. - Ferie zimowe

  • 30 – 31 marca 2021 r. - Dni wolne od zajęć dydaktycznych

  • 1 – 6 kwietnia 2021 r. - Wiosenna przerwa świąteczna

  • 30 kwietnia 2021 r. - Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych szkoły muzycznej II stopnia

  • 4 – 5 maja 2021 r. - Dni wolne od zajęć dydaktycznych

  • 4 czerwca 2021 r. - Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

  • 25 czerwca 2021 r. - Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych

  • 26 czerwca – 31 sierpnia 2021 r. – Wakacje