Każdy człowiek winien mieć w sobie muzykę

Emil Jaques - Dalcroze

Rytmika to jedna z metod wychowania muzycznego. Generalną jej zasadą jest to, iż praktyka powinna poprzedzać teorię. Idąc tym tokiem myślenia, dzieci przede wszystkim przeżywają i doświadczają całym ciałem skomplikowane nawet zagadnienia muzyczne, w ten sposób zwracając uwagę na niuanse muzyczne.

Głównym celem zajęć rytmiki z dziećmi jest rozwijanie wrażliwości muzycznej w całym organizmie, tworzenie poczucia porządku i równowagi po obudzeniu wszystkich możliwości motorycznych oraz rozwijanie wyobraźni.

Udział w zajęciach gwarantuje wszechstronny rozwój wielu różnych umiejętności i dyspozycji, nie tylko muzycznych, takich jak:

 • słuch muzyczny
 • pamięć
 • umiejętność szybkiej analizy i syntezy
 • poczucie rytmu i metrum
 • poczucie czasu
 • uwagę i umiejętność jej koncentracji
 • szybkość reakcji
 • podzielność uwagi
 • niezależność ruchów i ich synchronizację
 • orientację i wyobraźnię ruchowo-przestrzenną
 • wrażliwość emocjonalną.

Zajęcia przepełnione są zabawami  muzyczno-ruchowymi z wykorzystaniem instrumentów perkusyjnych z instrumentarium Carla Orffa, rekwizytami (piłki, szarfy, chusty, tuby itp.), a przede wszystkim, wszechogarniającą muzyką płynącą z instrumentu.  Podstawową formą umuzykalniania dzieci w wieku przedszkolnym jest piosenka, która pojawia się na każdych zajęciach. Ona też stanowi punkt wyjścia do realizacji zagadnień muzycznych.