KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023
Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st.

im. St. Moniuszki w Zabrzu

 • 1 września 2022 – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

 • 1 października 2022  – Koncert na 100.lecie miasta Zabrze

 • 14 października 2022  – Dzień Edukacji Narodowej

 • 31 października 2022 – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 • 24 listopada 2022  –Wieczornica tematyczna:  Polski Romantyzm

 • 13,14 grudnia 2022  – Koncert Świąteczny

 • 15 – 16 grudnia 2022  –  Przesłuchania półroczne z fortepianu dodatkowego i obowiązkowego PSM I i II st.

 • 19 – 22 grudnia 2022 – Przesłuchania półroczne z przedmiotu gł. PSM I st.

 • 23 – 31 grudnia 2022 – Zimowa przerwa świąteczna

 • 4 – 5  – Przesłuchania półroczne z przedmiotu gł. PSM II st.

 • 9 – 10  stycznia 2023 – Przesłuchania półroczne z przedmiotu gł. PSM II st.

 • 11 stycznia 2023 – Konferencja klasyfikacyjna

 • 12 – 13 stycznia 2023  – Wywiadówki na zakończenie I półrocza

 • 16 – 29 stycznia 2023 – Ferie zimowe

 • 23 lutego 2023 – Koncert Pedagogów

 • 27 – 31 marca 2023 – XIII Śląski Konkurs Pianistyczny

 • 6 – 11 kwietnia 2023  – Wiosenna przerwa świąteczna

 • 22 kwietnia 2023 – Dzień otwarty szkoły

 • 26, 27 kwietnia 2023  – Koncert Doroczny

 • 27 kwietnia 2023  – Konferencja klasyfikacyjna klas programowo najwyższych PSM II st.

 • 28 kwietnia 2023 – Zakończenie zajęć w klasach dyplomowych PSM II st.

 • 2 maja 2023  – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 • 4 – 5  maja 2023  – Dni wolne od zajęć dydaktycznych

 • 15 – 26 maja 2023 – Egzaminy dyplomowe

 • 29 maja 2023 – Uroczyste rozdanie Dyplomów PSM II st.

 • 30 – 31 maja – Przesłuchania z fortepianu dodatkowego i obowiązkowego PSM I  i II st.

 • 1 – 2 czerwca 2023 – Przesłuchania z fortepianu dodatkowego i obowiązkowego PSM I  i II st.

 • 5 – 14 czerwca 2023 – Egzaminy końcoworoczne

 • 8 czerwca 2023 – Boże Ciało

 • 9 czerwca 2023 – Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

 • 15 czerwca 2023  – Konferencja klasyfikacyjna

 • 23 czerwca 2023  – Zakończenie rocznych zajęć dydaktycznych

 

Kalendarz został ustalony na podstawie:

Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2199 z późn.zm.) oraz ustaleń wynikających z kalendarza roku szkolnego opublikowanego na stronie podmiotowej Ministerstwa Edukacji i Nauki (https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/kalendarz-roku-szkolnego-20222023)