SZANOWNI RODZICE!!!

OPŁATA ZA KOMITET RODZICIELSKI
W ROKU SZKOLNYM 2022/2023 WYNOSI:

35 zł miesięcznie (tj. 350 zł rocznie)

Prosimy o dokonywanie wpłat przelewem na konto Komitetu Rodzicielskiego lub
w  bibliotece na ul. Reymonta 7a, parter.

Numer konta bankowego Komitetu:
08 1240 4849 1111 0000 5343 7787