PSM II st. WOKALISTYKA

 

Klasa I/4

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

14:40-15:25

         

15:30-16:15

         

16:20-17:05

         

17:20-18:05

Chór SK

Kształcenie słuchu 123

 

Historia muzyki 126

 

18:10-18:55

Chór

Zasady muzyki 125

Historia muzyki 126

Kształcenie słuchu 123

 

19:00-19:45

Chór

 

Zasady muzyki 125

Dykcja i recytacja 223

 

19:45-20:30

         

 

Klasa II/4

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

14:40-15:25

         

15:30-16:15

         

16:20-17:05

Dykcja i recytacja 223

Kształcenie słuchu 123

   

Kształcenie słuchu 123

17:20-18:05

Chór SK

 

Historia muzyki 122

 

Historia muzyki 122

18:10-18:55

Chór

Formy muzyczne 223

Formy muzyczne 223

 

Zespół wokalny KAM II

19:00-19:45

Chór

Harmonia 223

Harmonia 223

 

Zespół wokalny KAM II

19:45-20:30

         

 

Klasa III/4

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

14:40-15:25

         

15:30-16:15

 

Kształcenie słuchu 123

   

Kształcenie słuchu 123

16:20-17:05

 

Formy muzyczne 223

   

Historia opery 122

17:20-18:05

 

Formy muzyczne 223

 

Czytanie nut głosem 125

Historia muzyki 126

18:10-18:55

 

Harmonia 126

 

Dykcja i recytacja 223

Harmonia 126

19:00-19:45

 

Zespół wokalny KAM II

 

Historia muzyki 126

 

19:45-20:30

 

Zespół wokalny KAM II

     

 

Klasa IV/4

Godzina

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

14:40-15:25

         

15:30-16:15

         

16:20-17:05

   

Historia muzyki 122

   

17:20-18:05

Harmonia 126

 

Harmonia 223

   

18:10-18:55

Kształcenie słuchu 125

   

Historia muzyki 122

 

19:00-19:45

 

Zespół wokalny KAM 0

 

Kształcenie słuchu 125

 

19:45-20:30

.

Zespół wokalny KAM 0

Ćw. do dyp. harm 126 / formy 223