PSM I i II st. w Zabrzu uczestniczy w projekcie "Europa u bram" http://www.europaubram.pl/ 

 

W najbliższym czasie kolejne wydarzenia w ramach projektu:

12 października 16:30 do 18.15

Wykład zarządzania karierą muzyka prowadzony przez p. Michała Dmochowskiego (Wyższa Szkoła Muzyki Królowej Zofii w Madrycie)

19 października 17:30 do 20.00

Warsztat wokalno-aktorski z elementami impostacji głosu prowadzony przez p. Piotra Piechę

21 października 16.30 do 21.00

Warsztaty dla uczniów i nauczycieli klasy puzonu prowadzone przez p. prof. Zdzisława Stolarczyka

21 października 16:30 do 19.00

Szkolenie w tematyce konstrukcji i konserwacji instrumentów smyczkowych prowadzone przez p. Arkadiusza Gromka.

26 października 14.00 do 18.30

Warsztaty dla uczniów i nauczycieli klasy fletu prowadzone przez p. dr hab. Elżbietę Woleńską oraz wystawa akcesoriów i instrumentów dętych.

26 października 16:00 do 18.30

Warsztat inżynierii, reżyserii dźwięku z elementami akustyki i elektroakustyki prowadzony przez p. dr hab. Jarosława Mamczarskiego

27 października 17:30 do 20.00

Szkolenie w tematyce konstrukcji i konserwacji instrumentów dętych prowadzone przez Pana Piotra Śmietanę.

Dostaliśmy również zaproszenie do udziału w serii Praktyk innowacyjnych mających miejsce w Filharmonii Śląskiej w dniach 27-29 października,
w godzinach: 11:00-12:30; 13:00-14:30; 15:00-16:30, każdego dnia w trzech tematach:

  • pozyskiwanie funduszy i środków na działalność artystyczną w warunkach krajowych i europejskich,
  • autoprezentacja i panowanie nad stresem, w tym jego psychologiczne i fizjologiczne aspekty,
  • znajomość stosowania zasad akustyki, elektroakustyki i psychoakustyki (inżynieria, realizacja dźwięku).

Wykłady są bezpłatne, należy zgłosić chęć udziału w wybranych wykładach w sekretariacie szkoły.

Wszyscy uczniowie szkoły II stopnia biorący udział w projekcie dostaną certyfikaty uczestnictwa, należy jedynie wypełnić ankietę dostępną u p. Eweliny Wilburg-Marzec

Szczegółowe informacje dostępne również na stronie internetowej: www.europaubram.pl